logo.png
logo.png

TARIMSAL GEN KAYNAKLARINI TEKNOLOJİ İLE MODELLİYORUZ

   Nüfus artışı, iklim değişikliği, yoğun kentleşme, gıda güvenliği, toprak ve su kirliliğiyle doğal kaynaklar üzerinde artan baskı, bitki ve hayvan genetik kaynaklarının zarar görmesi gibi tehditler tarım sektörünün stratejik önemini daha da artırmakta, mevcut durumunun ve gelişme eğilimlerinin tüm dünyada gözden geçirilmesini gerekli kılmaktadır. 21. yy’da özellikle teknoloji etkisiyle büyük bir değişim yaşanmakta olup tarım sektörünün de geleceği bilişim sistemleri ve biyoteknoloji alanındaki gelişmelerle şekillenmektedir. Hazırlanan bu doğa eğitim programında temel amaç, ülkemiz için büyük değer ve potansiyel güç olarak görülen özel yetenekli öğrencilerin hayvansal ve bitkisel gen kaynaklarımızı tanımaları,  bilişim sistemleri ve biyoteknoloji alanlarındaki uygulamalarla tarım bilimlerine karşı olumlu tutumlar geliştirmeleridir.

   17-28 Ağustos tarihlerinde iki etkinlik döneminde gerçekleştirilecek doğa eğitimine Ankara’daki Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim alan toplam 30öğrenci katılacaktır. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara Rahmi M. Koç Müzesi, Mamak Kültür Merkezi ve Polatlı’da yer alan Ankara keçisi çiftliği projenin etkinlik mekânlarıdır. Projede akıllı tarım uygulamalarına yönelik böcek, toprak, Arduino ile İHA (drone) etkinlikleri hazırlanmıştır. Bitkisel ve hayvansal gen kaynaklarımızı öğrencilerin tanımasına yönelik olarak da çiftlik gezisi, Tohum Gen Bankası etkinlikleri ve müze eğitimi dâhil edilmiştir. Ayrıca tarımsal gen kaynakları temasında bir sanat-tasarım etkinliği de planlanmıştır. Etkinliklerde alanlarında uzman ve deneyimli eğitmenler görev alacak ve öğrencilere uygulamalı eğitimler vereceklerdir.

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar

kaymakam.png
tarım.png
Ankara_Üniversitesi_Ziraat_Fakültesi.png

ANKARA TARLA BİTKİLERİ

MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

mamak.png
unnamed (2).png
damızlık.png
ziraat.png

TÜRK ZİRAAT YÜKSEK

MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ

MAMAK 

BİLİM VE SANAT MERKEZİ